Nyheter

Copyright © All Rights Reserved

"Storfiskaren" Pelle med en del av dagsfångsten i reduktionsfisket.

NU PÅGÅR ETT PAR INTRESSANTA PROJEKT I

VALLENTUNASJÖN, DELS HAR VI ÅTER IGEN FÅTT

BESÖK AV TRÅLBÅTARNA "ÖSTEN" OCH "VÄSTEN"

SOM SKALL  TA UPP MER VITFISK.

DESSUTOM HAR ETT ÅLMÄRKNINGSPROGRAM

PÅBÖRJATS.

VAD BEHÖVS FÖR ATT TRÅLA?

TILL ATT BÖRJA MED ETT PAR

STORA LASTBILAR.

EN REJÄL KRAN BÖR MAN NOG

HA MED SIG.


SÅ  DÄR, DÅ VAR "ÖSTEN" PÅ

VÄG NER I SJÖN MED

SKEPPARE STANLEY OCH HANS

DÄCKSKARL ROBIN.

ÄVEN "VÄSTEN" KOM LYCKLIGT

NER IVATTNET, MED SKEPPARE

ARNE OCH DÄCKSKARL JOCKE.

SÅ DÄR, DÅ VAR DET BARA ATT

SÄTTA I GÅNG MED TRÅLNIGEN.

VI ÖNSKAR ER

GOD FISKELYCKA.

TÄNK PÅ ATT TRÅLEN ÄR 70-80 M LÅNG, SÅ VI HOPPAS ATT NI HÅLLER ER PÅ AVSTÅND.

RESPEKTERA ÄVEN FÖRBUDET ATT FISKA MED NÄT, RISKEN ÄR JU ATT TRÅLEN TAR MED SIG DESSA.

ÅL

ETT ANTAL ÅLAR FRÅN VALLENTUNASJÖN HAR MÄRKTS OCH SLÄPPTS UT I SALTSJÖN.

DESSA ÅLAR MÄTTES OCH VÄGDES PÅ BÅDE LÄNGDEN OCH TVÄREN INNAN DOM MÄRKTES OCH ÅTERUTSATTES I HAVET.

FÖRHOPPNINGEN ÄR ATT DOM SKALL BETE SIG SOM ANDRA ÅLAR OCH SIMMA DIT DOM SKALL FÖR ATT FÖRHOPPNINGSVIS KOMMA TILLBAKA.

MISSTANKE HAR FUNNITS ATT ÅLARNA HAR SVÅRT ATT HITTA UT FRÅN VÅR SJÖ.

MEN ÄVEN OM DOM BLIR FÅNGADE AV YRKESFISKARE PÅ VÄSTKUSTEN SÅ VET VI ATT DOM VAR PÅ VÄG ÅT RÄTT HÅLL.