Tillsyn, fiskeregler och fiskekort

Copyright © All Rights Reserved

Fiskereglernas efterlevnad övervakas av medlemmarna genom styrelsen som disponerar tillsynsmän med polismans befogenhet att bl.a. beslagta fiskeredskap. Gällande medlemskort eller sportfiskekort samt legitimation skall medföras och uppvisas vid anmodan.