Tillsyn, fiskeregler och fiskekort

Fiskereglernas efterlevnad övervakas av medlemmarna genom styrelsen som disponerar tillsynsmän med polismans befogenhet att bl.a. beslagta fiskeredskap. Gällande medlemskort eller sportfiskekort samt legitimation skall medföras och uppvisas vid anmodan.

Våra tillsynsmän är:

Thomas Fischer, 070-940 00 30

Per Nilsson, 073-981 03 43

Magnus Surtin

Lars Pascual

Patrick Borgvall

Mats Lodfelt


Foto: Bengt Olsson 
Bilden är från www.sportfiskarna.se

SPORTFISKEKORT 2019


Föreningen upplåter fiskerätt till allmänheten genom försäljning av fiskekort enligt följande:


Dagskort, 50 kr

Säsongskort 1 jan - 31 mars, 250 kr

Säsongskort 1 juni - 31 dec, 250 kr


Totalt fiskeförbud gäller
1 april - 31 maj


Försäljningsställen:

www.fiskekort.se (Dags- och säsongskort)

Biblioteket i Vallentuna (Dagskort)

Circle K i Täby Kyrkby (Dagskort)

Sprtfiskeboden i Viggbyholm (Dagskort)

Vid årsstämman 2019 fattades beslut om att förtydliga fiskereglerna vad beträffar vinterfiske på is.
50-metersregeln gäller således under hela året; förutsatt att fiskeförbud inte råder. 
Se gulmarkering nedan.

Copyright © All Rights Reserved