Stadgar VFOF


VFOF´s Stadgar


En förändring av nuvarande stadgar pågår och kommer att presenteras på nästkommande årsmöte.

Anledningen är att VFOF´s nuvarande stadgar har passerat "bäst före datum", både när det gäller gällande lagstiftningsamt praktisk tillämpning. Avsikten är dessutom att göra stadgarna mer begripliga.


Nuvarande stadgar finns här: Länk


Copyright © All Rights Reserved