Vetenskap

Copyright © All Rights Reserved

VETENSKAP

DENNA SIDA INNEHÅLLER RESULTAT FRÅN OLIKA PROVER OCH

TESTER SOM VFOF OCH ANDRA UTOMSTÅENDE AKTÖRER UTFÖR I

VALLENTUNASJÖN.

TILLS VIDARE KOMMER DEN ATT KALLAS

"VETENSKAP"

SKILLNADEN MELLAN NYHETSSIDAN OCH VETENSKAP ÄR ATT

NYHETSSIDAN BERÄTTAR OM PLANERADE OCH PÅGÅENDE

PROJEKT, VETENSKAPSSIDAN REDOVISAR RESULTAT FRÅN DESSA.