Vetenskap

VETENSKAP

DENNA SIDA INNEHÅLLER RESULTAT FRÅN OLIKA PROVER OCH TESTER SOM VFOF OCH ANDRA UTOMSTÅENDE AKTÖRER UTFÖR I VALLENTUNASJÖN. TILLS VIDARE KOMMER DEN ATT KALLAS"VETENSKAP".


SKILLNADEN MELLAN NYHETSSIDAN OCH VETENSKAP ÄR ATT NYHETSSIDAN BERÄTTAR OM PLANERADE OCH PÅGÅENDE PROJEKT, VETENSKAPSSIDAN REDOVISAR RESULTAT FRÅN DESSA.

Copyright © All Rights Reserved