Bilder

Exkursion Hagbyån 2020-11-08


Årets vandringsexkursion i VFOF:s regi genomfördes i soligt novemberdis från Fällbro längs Hagbyån mot Kvarnsjön. På återvägen gjorde vi en toppbestigning av Hagbytippen där vi kunde beundra utsikten av orörd natur- och kulturminnesmark vid södra änden av Vallentunasjön. 


Vi besiktigade platserna där de nya fiskvägarna ska anläggas, kollade in bäverpåverkan och spanade in fåglar. Lite info om områdets hydrologi, runstenar, hällristningar gavs under vandringen. Hagbytippens historia och inverkan på området reddes ut.


Avslutningsvis en blänkare om den s.k. korvlinjen, en befäst försvarslinje för Stockholms försvar från tiden för första världskriget. Påtagliga spår av denna finns också i området.


Dagens vandringstur avslutades med medhavd fika på Ekoparkens rastplats vid Fällbro.

Foto Pia Kastebring 

Foto Pia Kastebring

Foto Anna Lindberg

Foto Marianne Leckström

Foto Pia Kastebring

Foto Anna Lindberg

Foto Marianne Leckström

Foto Pia Kastebring

Storskrakar i Vallentunasjön januari 2020

Bakom kameran Marianne Leckström

Olle Wahlberg undervisar på studiecirkeln för VFOF:s medlemmar 2019-11-04

Foto Marianne Leckström

Gäddfiske september 2019

Foto Marianne Leckström

Foto Marianne Leckström

September 2019

Foto Marianne Leckström

Ballongflygning över Vallentunasjön augusti 2019

Foto Marianne Leckström

Bäver vid Sjöberg midsommar 2019

Bakom kameran Marianne Leckström

Bakom kameran Marianne Leckström

Städdag vid Vallentunasjön oktober 2017

VFOF städdag 29/10


I full kuling genomförde VFOF en städning av Vallentunasjöns populäraste fiskestränder söndagen den 29 oktober.


Tyvärr har vi noterat ökad nedskräpning vid fiskeplatser längs sjön under senare år. Ökat sportfiske och många olika fiskekulturer är antagligen orsaken.


Följande stränder har städats:


Fällbro - Såstaholm


Mellansjö - Sjöberg


Gustavsudde


Ekudden


Ett gäng frivilliga från föreningen samt två båtar genomförde jobbet under eminent ledning av Thomas Fischer.


Sammanlagt 10 byggsäckar sopor + en rostig cykel transporterades med båt till Gustavsudde. Där hämtades soporna för vidare transport till återvinningsanläggning av Leo Söderberg Entreprenad AB som ställde upp gratis och också höll med säckarna.


Efter slutförd städning blev det korvgrillning med öl och kaffe under dansbanetaket vid Nygårds badvik.


Vi tackar Leo Söderberg för hjälpen!

Tidigare bilder

Copyright © All Rights Reserved