OM OSS

Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening (VFOF)


Vi förvaltar Vallentunasjöns fiskevårdsområde för ett hållbart och långsiktigt ekosystem och fiske i Vallentunasjön.

Fiskevårdsområdet omfattar hela Vallentunasjön i Täby och Vallentuna kommuner.


Syftet med en fiskevårdsområdesförening är att samordna fisket och fiskevården samt att främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden, LOFO

Det är länsstyrelsen som beslutar om fiskevårdsområden, men det är vi i föreningen som sköter fiskevården.
Dessutom säljer vi fiskekort till allmänheten.


Medlemmarna är fiskerättsinnehavarna, dvs. samtliga ägare till fastigheter med fiskerätt i Vallentunasjön. Medlemskapet är obligatoriskt för dem. Totalt är vi ca 220 medlemmar.


Sjöns yta är 6.1 km2, vilket gör den till en av Upplands större sjöar. Sjön är känd för sin fina gös, gädda, abborre och ål (vilken är fridlyst).


Föreningen är medlemmar i Sveriges fiskevattenägareförbund och i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.


I Sverige finns ca 2000 fiskevårdsområden.

VFOF styrelse 2024

Thomas Fischer, Ordförande,
Fiske & Tillsyn

Härlingeslingan 32
186 92 VALLENTUNA
070-9400030
info@vfof.orgOlle Wahlberg, Vatten & Miljö
Ekhamra, Uthamra gård 3
186 92 VALLENTUNA

079-0793069

ow@kth.seRaimo Tuukkanen, Suppleant
Smedbystigen 2
186 92 VALLENTUNA
076-2284843
raimo.044@gmail.comThomas Isaksson, Revisor & Valberedning

Härlingeslingan 6
186 92 VALLENTUNA

070-4977366

Isaksson2021@outlook.com


Marianne (Kiki) Leckström, Kassör
Sjöbergsvägen 55
187 70 TÄBY
070-9587874
kassor@vfof.org


Pia Kastebring
Uthamravägen 56
186 53 VALLENTUNA
08-51011745, 070-7679409
pia.kastebring@gmail.com


Peter Abelson, Suppleant

Hasseluddsvägen 3
186 53 VALLENTUNA

070-8964522

peterandbelson@hotmail.comÅke Scheurlein, Revisorsuppleant

Uthamravägen 81

186 53 VALLENTUNA
08-51014332070-5906018

ake.bygg@telia.com


Adjungerad till styrelsen:


Per Stribeck, Senior Advisor

per.striback@live.se
Kerstin Wahlberg, Sekreterare & Arkivarie
Ekhamra, Uthamra gård 3
186 92 VALLENTUNA
070-4838625
kerstin.wahlberg@telia.comPer Nilsson, Suppleant
Njurstavägen 2
194 47 UPPLANDS VÄSBY

073-9810343

krullpelle48@gmail.comJan Barrish, Suppleant

Sjöbergsvägen 60
187 70 TÄBY
070-5557346
jan@barrish.comSten Hofstedt, Valberedning
Uthamravägen 56
186 53 VALLENTUNA
08-51011745, 076-7788297
sten.hofstedt@gmail.com


Copyright © All Rights Reserved