Nyheter

2022-12-192022-04-07


Missa inte föredragen med tema Vallentunasjön den 7 maj på Vallentuna kulturhus. Inbjudan finns att läsa här.


2020-09-23


Avloppsutsläpp i Vallentunasjön


Under sommaren har ett flertal utsläpp av orenat avloppsvatten skett, indirekt eller direkt, ut i Vallentunasjön från pumpstationer i Roslagsvattens avloppssystem. I de flesta fall har det rört sig om mindre utsläpp men bara under juli månad har åtta utsläpp skett från olika pumpstationer. Orsaken till de mindre utsläppen har i första hand berott på kraftiga regn som resulterat i större flöden än vad pumpstationernas pumpar klarat av.


Det har även under midsommarhelgen skett ett stort utsläpp på 500 m3 avloppsvatten från en pumpstation i Ormsta där utsläppet skett i Ormstaån och vidare ut i Vallentunasjön. Orsaken till det stora avloppsutsläppet var haveri i båda pumparna i pumpstationen och bristande larmsystem.


Utsläpp av orenat avloppsvatten från pumpstationer motverkar naturligtvis pågående reningsprojekt i Vallentunasjön och VFOF följer utvecklingen och arbetar aktivt för att liknande händelser ska förhindras i framtiden.


Gäddlek den 2 april


När vi gjorde en promenad idag i kvighagen på Skålhamra idag såg vi gäddlek. Vattenståndet är ännu ganska högt och stranden är fortfarande översvämmad. Det är detta vi arbetar för i VFOF, dvs att underlätta gäddlek. Gäddorna har en stor ekologisk betydelse i sjön.


Kerstin och Olle

2019-12-09


Studiecirkel och exkursion


Under hösten genomförde vi en studiecirkel om Vallentunasjön med ca 25 deltagare.

Intresset var stort och vi lärde oss om sjöns 16 fiskarter samt status för fisk, fågel och däggdjur

i och runt sjön. Vattenkemi och vattenkvalitet samt läget för restaureringen av sjön var

också ämnen som gicks i genom.


Cirkeln avslutades med en exkursion i form av en vandring från Kärleksudden via Gamla Täbybadet
och Mellansjö till Karbyåns mynning där vi avslutade med en dragning om läget för vårt gäddfabrikprojekt.  

 

Vi tackar Olle och Thomas för en väl genomförd och trevlig studiecirkel!


Klicka här för att läsa mera.

2019-06-01


Gäddfabrik

Nu diskuteras på allvar att återskapa en fungerande våtmark anpassad för gäddlek vid Karbyåns mynning. Efter inledande diskussioner mellan Täby kommun, markägaren och VFOF finns nu ett tekniskt förslag från VFOF, vilket kommunen givit sin respons på.
Vi kommer att söka bidrag för detta och vi hoppas att arbeten kan inledas redan i höst!

Pilotförsöket med slamsugning

Pga att Uthhamrastranden visade sig vara olämplig (brist på slam!)har nu slamsugningsprojektet flyttats till Gustavs Udde.

Med start 6 maj kommer 3 bassänger (4,5 meter i diameter vardera) att ställas upp på gräsytan mellan fotbollsplanen och småbåtsbryggan. En automatiserad flotte 150 meter ut från stranden vid udden dammsuger upp översta lagret av sedimentet. Detta pumpas sedan från flotten till bassängerna. Där får sedimentet lägga sig på botten igen - sedimentera. Efter ett par dagar kommer en sugbil att tömma bassängerna på sediment så att nytt pumpvatten med sediment kan fyllas på. Försöket kommer att pågå ca 1,5 vecka och därefter kommer utrustningen vid Gustavs Udde att tas bort.Årsstämman 2019
Efter 41 år i styrelsen avgick vår ordförande Bengt Eriksson vid årsstämman. Bengt har varit en aktiv ordförande för föreningen och har därvid utkämpat många strider för Vallentunasjöns hälsa under årens lopp.
Bengt avtackades med blommor, en smått unik tavla över Vallentunasjön samt en flygresa i Vallentuna Aviatörförenings regi.


Vår käre styrelseledamot och kamrat, Ingvar Carlsson, avled oväntat 2019-03-13, endast några dagar före årsstämman.

Ingvar hyste en stor kärlek för Vallentunasjön och för VFOF:s verksamhet. Ingvar hade bl.a. avsvar för tillsynsverksamheten, vattenståndsmätningarna på sjöns östra sida, fiskekortsförsäljningen samt för webbplatsen.

Vi saknar Ingvar och det kommer att bli svårt att ersätta honom i styrelsen med en och samma person. Tills vidare har Thomas Fischer hand om tillsynen, vattenståndsmätningarna och fiskekortsförsäljningen och Marianne Leckström uppdaterar webbplatsen.

Copyright © All Rights Reserved

Pågående och nära förestående verksamhet

"Storfiskaren" Pelle med en del av dagsfångsten i reduktionsfisket.

NU PÅGÅR ETT PAR INTRESSANTA PROJEKT I

VALLENTUNASJÖN, DELS HAR VI ÅTER IGEN FÅTT BESÖK AV TRÅLBÅTARNA "ÖSTEN" OCH "VÄSTEN", SOM SKALL  TA UPP MER VITFISK.


DESSUTOM HAR ETT ÅLMÄRKNINGSPROGRAM

PÅBÖRJATS.

VAD BEHÖVS FÖR ATT TRÅLA?

TILL ATT BÖRJA MED ETT PAR

STORA LASTBILAR.

EN REJÄL KRAN BÖR MAN NOG

HA MED SIG.

SÅ  DÄR, DÅ VAR "ÖSTEN" PÅ

VÄG NER I SJÖN MED

SKEPPARE STANLEY OCH HANS

DÄCKSKARL ROBIN.


ÄVEN "VÄSTEN" KOM LYCKLIGT

NER IVATTNET, MED SKEPPARE

ARNE OCH DÄCKSKARL JOCKE.

SÅ DÄR, DÅ VAR DET BARA ATT

SÄTTA I GÅNG MED TRÅLNIGEN.

VI ÖNSKAR ER

GOD FISKELYCKA.

TÄNK PÅ ATT TRÅLEN ÄR 70-80 M LÅNG, SÅ VI HOPPAS ATT NI HÅLLER ER PÅ AVSTÅND.

RESPEKTERA ÄVEN FÖRBUDET ATT FISKA MED NÄT, RISKEN ÄR JU ATT TRÅLEN TAR MED SIG DESSA.

ÅL

ETT ANTAL ÅLAR FRÅN VALLENTUNASJÖN HAR MÄRKTS OCH SLÄPPTS UT I SALTSJÖN.

DESSA ÅLAR MÄTTES OCH VÄGDES PÅ BÅDE LÄNGDEN OCH TVÄREN INNAN DOM MÄRKTES OCH ÅTERUTSATTES I HAVET.

FÖRHOPPNINGEN ÄR ATT DOM SKALL BETE SIG SOM ANDRA ÅLAR OCH SIMMA DIT DOM SKALL FÖR ATT FÖRHOPPNINGSVIS KOMMA TILLBAKA.

MISSTANKE HAR FUNNITS ATT ÅLARNA HAR SVÅRT ATT HITTA UT FRÅN VÅR SJÖ.

MEN ÄVEN OM DOM BLIR FÅNGADE AV YRKESFISKARE PÅ VÄSTKUSTEN SÅ VET VI ATT DOM VAR PÅ VÄG ÅT RÄTT HÅLL.